The Cari Mysteries  respecteert de privacy van al haar klanten en alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u een bestelling plaatst, als u via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt of als u onze website bezoekt. 

 

The Cari Mysteries gebruikt de verzamelde gegevens voor de navolgende doeleinden:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor commerciële activiteiten, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en/of diensten, klantenservice en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten, zoals het versturen van onze digitale nieuwsbrief. Dat doen we voor het opbouwen van een goede relatie met u en/of het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u. U hebt het recht uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen direct marketing en commerciële activiteiten. Bovendien kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen.
  • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en diensten en producten verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Ten slotte verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van interne bedrijfsprocessen, managementrapportage, accountantscontrole en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten over u te nemen.

 

Verstrekking aan derden

Soms is het nodig om gegevens met andere organisaties te delen. Zo werkt The Cari Mysteries samen met financiële partners voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen. Ook hebben we werkzaamheden uitbesteed. Zo host een derde partij onze website en maken we gebruik van verschillende clouddiensten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van The Cari Mysteries en niet voor eigen doeleinden. Verder verstrekken we bij uitzondering gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer we persoonsgegevens delen met organisaties in landen buiten de EER, nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op de modelbepalingen van de EU.

 

Jitsi Meet

De online escaperoom maakt gebruik van de dienst meet.jit.si van 8×8, Inc. om gebruikers in staat te stellen met elkaar te videobellen gedurende het spel. 8×8, Inc. verwerkt in dat kader bepaalde informatie over gebruikers, zoals IP-adres, telefoonnummer (als per telefoon een audio verbinding wordt opgezet) en informatie over algemeen gebruik van de dienst. Voor de verwerking van persoonsgegevens door 8×8, Inc. is 8×8, Inc. zelf verantwoordelijk. Wij raden u aan de privacyverklaring van 8×8, Inc. te raadplegen voor volledige informatie over de gegevens die 8×8, Inc. verzamelt, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe lang 8×8, Inc. gegevens bewaart (zie https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/ en https://jitsi.org/security/). Het hoofdkantoor van 8×8, Inc. staat in de Verenigde Staten en 8×8, Inc. slaat gegevens van gebruikers mogelijk op servers in de Verenigde Staten op.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verzamelen en verder verwerken. Wettelijke bewaartermijnen nemen wij in acht. Zo bewaren wij transactiegegevens minimaal zeven jaar voor de Belastingdienst. Hierna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

 

  • ons te verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken;
  • ons te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde partij;
  • toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij ons best doen om samen met u een oplossing te vinden. Indien u niettemin van mening bent dat wij u daarbij onvoldoende hebben geholpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of als u uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Flucar B.V. (KvK 82606080)
Vorstenhof 14, 2353VV Leiderdorp
info@thecarimysteries.nl 

Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

 

Versie 1.0 – 3 november 2021